Gaeilge

12452306005_a48819b00e_k horse in snow

 An Aimsir 

An Geimhreadh a bhí ann. An Satharn a bhí ann. Dhúisigh mé ar a deich a chlog. D’eirigh mé agus rith mé go dtí an fhuinneog. Bhí sé ag cur sneachta. Bhí scamaill mhóra dhubha sa spéir. Bhí mo chara ag sugradh sa sneachta.

Chuir mé m’eadaí orm. Rith mé síos an staighre agus d’ith mé mo bhricfeasta. Rith mé amach as an doras. Léim mé timpeall sa sneachta. Bhí leac oighir ar an talamh freisin. Shleamhnaigh mé ar an leac oighir. Rinne mé agus mo chara fear sneachta sa ghairdín.

Ar a haon a chlog, chuala mé Mamaí ag glaoch. Rith mé isteach agus d’ith mé mo dhinnéar. Tar éis mo dhinnéar d’oscail mé an doras agus bhí ceo ann. Ní fhaca mé aon rud. Ar a deich a chlog scuab mé mo fhiacla. Léim mé isteach sa leaba. Chodail mé go sámh sa leaba. An lá dár gcionn bhí an sneachta imithe.

boy-and-snowman-in-the-snow-clip-art-boy-and-snowman-in-the-snow-snowy-clipart-496_500

 

By Amy

March 2017

 

 

 

 

An Picinc

untitled Sunny Day   An Satharn a bhí ann. Dhúisigh mé ar a naoi a chlog. D’ith mé mo bhricfeasta. D’fhéach mé amach an fhuinneog. Bhí an ghrian go hard sa spéir. Bhí na h-éin ag canadh sa chrainn. Ní raibh puth as an aer. Ní raibh scamall sa spéir.

Rinne mé an picnic. Chuir mé m’eadaí orm. Shiúil mé le mo mhadra ar an trá. Chuaigh mé abhaile. Chuir mé an picnic sa charr agus an puball. Thiomáin mo Dhaidí go dtí an choill. Chuir mé suas an puball le mo dheirfiúr. Thosaigh na paistí ag imirt peile agus las Mamaí an tine. Bhí mo Dhaidí ag iascaireacht.

Go tobann thosaigh sé ag stealladh baistí agus bhí na crainn ag luascadh. Ritheamar isteach sa phuball. D’ith mé an picnic agus chuaigh mé go dtí an leaba ar a naoi a chlog.

Dhúisigh mé ar an hócht a chlog léim mé isteach sa charr. Chuir mé an radió ar súil. Bhí mé ag eisteacht le ceol. Stop mé sa siopa agus cheannaigh mé bia. Chuaigh mé abhaile.

Lá fuar a bhí ann. Bhí sé ag cur baistí. D’fhéach mé ar an teilifís. Chuaigh mé go dtí an leaba ar a leathuair tar éis a hocht. Bhí an spóirt agam!

Aibbp8Ei4 Sunny day faceÉabha-Nora

March 2017

An Stoirm

An Luan bhí ann. Bhí an ghrian ag taitneamh sa spéir. Bhí sceitimíní orm mar ba mhaith liom dul amach sa ghairdín le mo mhadra. How-to-Training-Your-Dog-to-Play-Fetch

Rinne mé mo obair bhaile. Chuir mé mo bhríste ghearr, t-leine agus cuaráin orm. Rith mé amach an doras. Ghlaoigh mé ar mo mhadra. Phioc mé suas a bhreagáin. Chaith mé an liathroid. Níor rith sé I ndiaidh an liathróid.

Go tobann thosaigh sé ag tafann. Chonaic mé scammall mhóra dhubha. Chuala mé toirneach. Chonaic mé tintreach agus thosaigh sé ag stealladh báistí.

sunshine-and-showersRith mé agus mo mhadra isteach an doras. Las mé an tine agus rinne mé seacláid the. Shuigh mé ós comhair na tine. Chuir mé mo phitseámaí orm. Chuaigh mé go dtí an leaba agus thit mo mhadra ina chodladh freisin.

By Katie                                        March 2017

 

 

 

An Aimsir2213030_acf994ee Snowy fields

An t-earrach a bhí ann. An Domhnach a bhí ann. An t-aonú lá is fiche de mhí Feabhra a bhí ann. Dhúisigh me ar a hocht a chlog. D’fhéach mé amach an fhuinneog. Bhí sé ag cur sneachta!

Rith mé síos an staighre, bhí Mamaí sa chistin.

Dúirt mé ‘Is maith liom sneachta!’

Dúirt Mamaí ‘An bhfuil an sneachta ag titim?’

Dúirt mé ‘Tá an sneachta an titim!’ Chuir mé m’éadaí orm. Chuir mé bríste agus geansaí orm. D’ith mé mo bhricfeasta agus chuir mé mo babhla sa doirteal.

Chuir mé mo chóta, lámhainní, hata, bróga agus mo scairf orm. Rith mé amach an doras agus thosaigh mé ag sugradh sa ghairdín. Ar a haon déag a chlog thosaigh mo chairde ag teacht.

Go tobann thosaigh an ghrian ag spalpadh tríd na scamaill. Bhí an sneachta imithe agus bhí brón orm. Rith mé isteach sa theach. D’ith mé mo dhinnéar agus rith mé amach an doras, bhí mé ag imirt peile le mo Dhaidí. Bhi sé an-té. Bhí brón orm. Ar a deich a chlog thit mé I mo chodladh.

Snowy day

   By Tanita

      March 2017